Satans forførelser i de siste dager. Del 2.

Satan i kristen forkledning

Vi befinner oss langt inne i endetiden, det vet vi for sikkert. Men hvor lenge det er igjen av endetiden og Jesu gjenkomst blir en virkelighet, det vet vi ikke. Da Jesus var her på jorden fortalte Han en lignelse i Lukas 12,54-56 om å kunne forstå tiden. Dette er relevant for oss i våre dager. Om vi klarer å se de tegnene som har blitt gitt og som oppfylles foran våre øyne vil vi kunne se omtrent vi er på tidslinjen, ikke med sikkerhet, men det vil gi oss en god pekepinn. Lignelsen er: Han talte også til folkemengden og sa: Hver gang dere ser en sky som stiger opp fra vest, sier dere straks: Det kommer en regnbyge. Og slik blir det. Og når dere ser at sønnavinden blåser, sier dere: Det blir varmt vær. Og det blir varmt. Hyklere! Hvordan himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde, men hvorfor kan dere da ikke tyde tiden som er nå?

Leser vi denne lignelsen sammen med Matteus 24,32 (lignelsen om fikentreet) ser vi kanskje hva Jesus ønsker å fortelle oss om hvordan vi skal tyde tegn i tiden. Dette verser sier: Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær.

La oss se på en enkelt begivenhet som Jesus fortalte om i Matteus kapittel 24 – forførelse, dette er noe som må skje før Han vil komme tilbake. Hele fire ganger i kapittel 24 i Matteus advarte Jesus mot forførelsene som ville komme. Dette må derfor være en viktig advarsel som vi bør legge oss på minnet. Første advarsel kommer i vers 4: … Se til at ingen forfører dere!

I vers 5 fortsetter Jesus med å si: For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange. Vi ser at det er en vedvarende oppfyllelse av denne profetien. Helt siden Jesu dager har det stått fram personer som har hevdet at de har vært Messias. I våre dager er det flere enn noen gang som står fram og gjør krav på å være den oppstandne Kristus som har kommet tilbake til jorden i all hemmelighet.

Mirzā Ghulām Ahmad (13. februar 1835 – 26. mai 1908) var en indisk religiøs leder og grunnleggeren av den islamske Ahmadiyya-bevegelsen. Han hevdet å ha blitt utnevnt som guddommelig og som den lovede Messias og Mahdi – som er Jesu andre komme i metaforisk forstand (mathīl-iʿIsā), som en oppfyllelse av islamske endetidsprofetier.  

Høsten 2019 mottok min kone denne flyeren utenfor Furuset senter i Oslo som proklamerer at Mirza Ghulam Ahmed er den lovede messias. Det er nettopp slike falske profeter og messiaser Jesus advarer oss mot i Matteus kapittel 24. Mirza Ghulam Ahmed er dessverre bare en av mange, mange som påstår å være Messias, og problemet vil bare øke i tiden som kommer.

I vers 11 gjentar Jesus denne advarselen: Mange profeter skal da stå fram og forføre mange, og i vers 24 understreker og framhever Jesus og legger til at Satan til og med vil prøve å få Guds trofaste rest – de utvalgte* – til å falle: For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.

Nok en gang ser vi altså at Kristus advarer oss mot både falske kristuser og falske profeter. Denne forførelsen vil være blant de siste ting som skjer på jorden, og falske profeter, det vil si predikanter og prester i de falne kirkene, vil få makt til å gjøre forskjellige under og mirakler. Ellen G. White sier noe om teksten i vers 24 i Manuskript 125, 1901 der hun sier: Guds Ord erklærer at når det passer fiendens hensikt, vil han gjennom hans instanser viser en så stor makt under et påskudd av kristendom at hvis det var mulig, skal de forføre selve de utvalgte.

For å kunne skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra Satan må vi bruke mye tid til å studere Bibelen, for der gir Gud oss den kunnskapen vi trenger for å kunne se hvilke profeter og messiaser som er falske. Jesaja sier at vi skal bruke Guds standard, som er loven og vitnesbyrdet som standard for hva som er rett. Til loven og til vitnesbyrdet! sier Jesaja; Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden, Jesaja 8,20.

* De utvalgte betyr ikke at de er forutbestemt til frelsen, men de har utviklet en slik tro på Jesus at de er villige til å følge Ham hele veien, selv om det vil føre dem til et kors.

I Education, 150 (1903) sier Ellen G. White: Lastens mektigste høyborg i vår verden er ikke det onde livet til den forlatte synderen, eller den fornedrede utstøtte; det er det livet som ellers fremstår som dydig, hederlig og edelt, hvor man finne en skjult synd som man har hengitt seg til. Genialitet, talent, sympati, selv sjenerøse og vennlige gjerninger, kan dermed bli Satans lokkefugler for å lokke sjeler over ruinens stup.

I dag kan vi legge kjærlighet til denne listen. Satan hever, rett nok, at Gud elsker alle mennesker, og derfor vil ingen gå fortapt. Dette strider mot hva Bibelen lærer. Kjærligheten blir også brukt for hva den er verd i forhold til homofili. La det være hevet over enhver tvil: Gud elsker alle mennesker, og alle mennesker er syndere. Men det er også like sikkert at Gud hater synden. Gud elsker synderen, men hater synden. Dette kan ikke understrekes godt nok. Det at Gud elsker synderen betyr derfor ikke at Gud aksepterer synden. Dersom vi synder må vi bekjenne vår synd og be om tilgivelse, men Satan har fått verden til å tro at Gud elsker både synderen og synden. Vi må akseptere de homofile fordi de er skapt slik i Guds bilde, er et argument som brukes for å forsvare homofili, men Gud kaller homofili avskyelig (3 Mosebok 18,22), sammenligner det med avgudsdyrkelse og hor og sier at slike mennesker ikke skal arve Guds rike (1 Korint 6,9).

Alle er som sagt syndere, og ingen kommer inn i Guds rike uten at den enkelte velger å slutte med det Bibelen kaller synd, angre sine handlinger og be Gud om tilgivelse. Det spiller ingen rolle hva slags synd det er. Men Satan lar ingen ting være uprøvd i sin kamp mot Gud og Hans trofaste folk. Til og med det vakreste Gud har gitt oss, kjærligheten, ødelegger Satan ved å feilaktig hevde at Gud elsker synden.

Denne uttalelsen fra Ellen G. White er hentet fra Manuscript Releases 8:346 (1901), der hun sier: Vi nærmer oss slutten på denne jordens historie, og Satan arbeider som aldri før. Han streber etter å fungere som direktør for den kristne verden. Med en intensitet som er fantastisk jobber han med sine løgnaktige underverker. Satan er fremstilt som en som vandrer rundt som en brølende løve og søker noen han kan sluke. Han ønsker å omfavne hele verden i sin konføderasjon. Han skjuler sin misdannelse under kristendommens drakt, påtar seg egenskapene til en kristen, og hevder å være Kristus selv.  

På Oljeberget i Jerusalem skal det være satt opp kameraer for å filme ‘den største begivenheten i verdens historie’, Jesu gjenkomst. Dette vil Satan benytte seg av da han kommer for å framstille seg selv som Jesus Kristus. Dette vil være et bedrag så stort så til og med de utvalgte kan føres vill. Da vil han vise seg på forskjellige steder, og fortelle at Guds sabbat, ukens sjuende dag har blitt forandret til søndagen, ukens første dag. Han vil bekrefte at han er ‘Messias’ ved å gjøre store undre og mirakler, og hele verden vil tro det er Messias som har kommet tilbake. Men Jesu gjenkomst vil ikke skje på den måten. Jesus vil ikke berøre marken, men befinne seg i luften, og dra de frelste til seg for å ta dem med til himmelen. Det er kun Satans løgner som har ført til at man tror Jesus vil komme ned på jorden ved sin gjenkomst, for så å være her og opprette tusenårsriket. Dette er kun dispensasjonelle tanker og har ingen ting med virkeligheten å gjøre.

Den viktigste teksten i Bibelen som forklarer hvordan at Jesus ikke vil berøre jorden ved sitt andre komme finner vi i 1 Tessaloniker 4,17: Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.

Satan imiterer Kristus på alle måter

Allerede i Edens Hage begynte Satan å imitere Gud, imitere det Gud gjør og imitere det Gud sier. Siden den gang har han utviklet sine bedrag og han har blitt selve personifiseringen av Mr. CopyCat. I Edens Hage snudde han opp ned på Guds ord da han snakket med Eva og forførte henne. Gud hadde sagt til menneskene da Han skapte dem at de kunne spise av alle trærne i hagen – bortsett fra det ene treet som stod midt i hagen, treet som ga kunnskap om godt og ondt. Spiste de av det treet ville de dø. Det var dette Satan snudde opp ned da han i 1 Mosebok 3,1 sa: … … … Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Som vi vet så sa Gud til Adam og Eva at de kunne spise av alle trærne i hagen bortsett fra ett eneste tre (1 Mosebok 2,16-17). Dette vrir Satan rundt på. Selv om han snur om på rekkefølgen bruker han de samme ordene og presenterer det hele som om det skulle være Guds sannhet; Har Gud virkelig sagt: … …? Dette spørsmålet hører vi ekkoet av også i vår tid. Har Gud virkelig sagt … … har blitt et av bedragerens mest brukte spørsmål opp gjennom historien.

Alle konger, presidenter og statsledere har et segl som forteller om personens autoritet, og gir opplysninger om navn, tittel og domene. Norges konge, kong Harald V har et segl som forteller hans navn ‘Harald V’, hans tittel ‘konge’ og hans domene ‘Norge’. Gud var den første i historien som hadde et segl (eller Guds merke), og dette seglet imiterer Satan.

Guds segl forteller oss noe om Gud, et slags hvem, hva, hvor om Gud. Dette seglet finner vi i Guds fjerde bud i 2 Mosebok 20,8-11: Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud (Guds navn). På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet (Guds tittel, Skaperen)Herren himmelen og jorden havet og alt som er i dem (Guds domene, har råderett over), og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Utrykket himmelen og jorden må forstås som hele universet. I tillegg til Guds navn, tittel og domene, forteller Guds segl oss om hvilken dag som er Herrens hviledag. Det er ukens sjuende dag, vår lørdag.

Dette imiterer Satan. Da Gud valgte ukens sjuende dag som sin hviledag, den dagen Han spesielt er til stede for å møte sitt folk på en mer fullstendig måte enn alle de andre dagene i uken, så måtte Satan, som er Mr. CopyCat personlig, velge seg en dag han også som tegn på sin autoritet. Da Satan alltid legger seg så tett opp til sannheten som mulig, men allikevel så langt borte fra sannheten det går an å komme falt valget på ukens første dag, vår søndag.

Stopp litt, er det mange som vil si. Ukens første dag er mandag, bare se på kalenderen. Vel, dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Rett nok figurerer mandagen som ukens første dag på kalendrene i de fleste av jordens land, men slik har det ikke alltid vært. Den 1. januar 1973 ble kalenderen i de fleste land endret ‘for å komme i harmoni med dagliglivet’. I lange tider har søndagen blitt regnet som ukens siste dag, og en av grunnene til dette er keiser Konstantins søndagslov som kom den 7. mars 321 e.Kr. Den 1. januar 1973 ble altså søndagen flyttet fra å være ukens første dag til å bli ukens siste dag. Men Guds kalender klarer ikke mennesker å forandre, de kan prøve, men de vil aldri kunne klare det.

Dette er bare to eksempler på hvordan fienden arbeider. Han arbeider utrettelig for å føre mennesker til fall, og vil ikke gi seg med dette før Jesus Kristus kommer tilbake for å utfri sitt trofaste folk. Han vil fortsette med økende intensitet og finne på nye ting han imitere Kristus på, og det er kun fantasien som kan sette grense for Satans bedrag. For å kunne motstå de forførelsene som kommer gjennom disse imitasjonene må vi være godt forankret i Skriften. Vi må daglig studere Bibelen slik vi kan unngå å bli forført.

Selv om det er en grense som Satan ikke får lov til å gå over så er det allikevel mange millioner som vil la seg lure av djevelens bedrag når den dagen kommer. Det jeg tenker på er det aller største bedraget han vil prøve på. Satan vil komme og utgi seg for å være Kristus, men den måten Kristus vil komme tilbake på får ikke Satan lov til å imitere.

I Testimonies for the Church 5:698 (1889), sier Ellen G. White følgende: Det er en grense som Satan ikke kan gå over, og her kaller han bedrag til sin hjelp og forfalsker det arbeidet han faktisk ikke har makt til å utføre. I de siste dager vil han fremstå på en slik måte at han får mennesker til å tro at han er Kristus som kommer annen gang til verden. Han vil virkelig forvandle seg til en lysets engel. Men selv om han vil bære Kristi tilsynekomst i hvert enkelt tilfelle, så langt som bare tilsynekomsten strekker seg, vil det ikke bedra andre enn de som, i likhet med farao, søker å motstå sannheten.

Når denne dagen kommer, for den vil komme like sikkert som natt følger etter dag, så vil Satan mest sannsynlig plutselig komme til syne på det stedet man venter at Messias skal komme når Han kommer tilbake. Det er på Oljeberget hvor alt ser ut til å være rigget i stand til historiens største, ikke begivenhet, men bedrag. Satan vil plutselig manifestere seg, komme til syne ut av løse luften, og dette bedraget vil forføre millioner av mennesker over hele verden og få dem til å tilbe Satan. Dette vil bli selve kronen på Satans bedrag at han manifesterer seg som en lysets engel for å framstå som Kristus. Helt siden Jesus ble tatt opp til himmelen han Hans etterfølgere ventet på Hans gjenkomst. Det er imidlertid den store bedrageren og forføreren Satan som vil utgi seg for å være Frelseren, og han vil fremstå som et blendende vesen som ser ut til å være Guds Sønn. Selv om dette bedraget nærmest er perfekt, vil det være mulig å unngå å bli lurt. Alle de som tror på Bibelens Gud og på Guds ord, alle de som med flid studerer Bibelen, alle disse vil bli bevart mot alle Satans bedrag, fordi de står rotfestet i Guds sannhet.

I The Great Controversy, 624 (1911) sier Ellen G. White dette: Herligheten som omgir ham er uovertruffen av alt som dødelige øyne ennå har sett. Triumfropet lyder i luften: Kristus er kommet! Kristus har kommet! Folket bøyer seg i tilbedelse for ham, mens han løfter hendene og uttaler en velsignelse over dem, slik Kristus velsignet sine disipler da han var på jorden. Stemmen hans er myk og dempet, men likevel full av melodi. I milde, medfølende toner presenterer han noen av de samme nådige, himmelske sannhetene som Frelseren uttalte; han helbreder folks sykdommer, og så, i sin antatte karakter av Kristus, hevder han å ha endret sabbaten til søndag, og befaler alle å hellige dagen som han har velsignet.

Takk Gud som i sin visdom har gitt oss muligheten til ikke å bli dratt inn i dette bedraget ved å gi oss en nøyaktig beskrivelse av Jesu gjenkomst. Den vil være både synlig og hørbar, og alle mennesker i hele verden skal se Ham når Han kommer på himmelens skyer.

Matteus 24,27: For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.

Matteus 24,30: Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.

1 Tessaloniker 4,16: For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.

Åpenbaringen 1,7: Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret Ham. Og alle jordens folkestammer skal jamre seg over Ham. Ja, Amen.

Satan utfører undre

Vi leser i Bibelen at noen skal gjøre store tegn og under i tiden før Jesu gjenkomst. Den som står bak og gir kraft og makt til å gjøre dette er Satan. I Matteus 24,24 sier Jesus at dette skal gjøres for å forføre selv de utvalgte – om det er mulig. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. I Åpenbaringen 13,13 skriver Johannes at ‘han’ som her peker tilbake på dyret fra jorden, som er en av Satans medløpere i endetiden, skal få ild til å falle ned fra himmelen. Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers påsyn.

Det er altså udiskutabelt ut fra Bibelen, det vil komme en tid da falske profeter og kristuser vil utføre mirakler, og si at de handler på vegne av Kristus. Vi ser allerede i mange pinsekarismatiske menigheter at dette fenomenet brer om seg. Det utføres ‘helbredelser’ som i de fleste tilfeller viser seg å være falske helbredelser. De som har blitt helbredet har aldri lidd av det de har blitt helbredet for ifølge legejournaler. Andre får ‘ånden’ til å falle på menigheten ved å blåse på dem. Resultatet er at de som ‘ånden’ blir blåst på, faller om som om de er skutt av en kanon. Slike manifestasjoner bør alle og enhver som har et minimums kunnskap om Bibelen kunne avsløre, men beklageligvis så får slike menigheter tusenvis av medlemmer og følgere. Grunnen til dette kan være så mangt, men det er alltid lett å godta det som klør i øret. Paulus sier i 2 Timoteus 4,3 følgende om dette: For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. Men, en dag vil det bli mye vanskeligere å avsløre Satans bedrag, da vil Satan gi kraft og makt til å utføre virkelige mirakler. Han som har kraft til å gjøre mennesker syke, vil også kunne ta bort det som gjør syk. Om dette sier Ellen G. White følgende i Vitnesbyrd for kirken 1:302 (1862): De syke vil bli helbredet foran oss. Mirakler vil bli utført for våre øyne. Er vi forberedt på prøvelsen som venter oss når Satans løgnaktige underverker skal vises mer fullstendig?

I Bergprekenen adresserer Jesus dette problemet, og her setter Han for alvor halen på grisen, for å bruke det uttrykket. Her begynner Han med de falske profetene som kommer til søkende mennesker og framstiller seg som Jesu etterfølgere, mens de i virkeligheten er det stikk motsatte. Det er jo bare to sider å velge mellom, enten er man med Gud eller så er man mot Gud, det finnes ingen middelvei. Jesus sier at vi skal kjenne dem på fruktene, for et dårlig tre bærer ikke god frukt. Det er i den forbindelse han sier følgende: Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet! Matteus 7,21-23.

I Selected Messages 2:53 (1903) sier hun: Menn under påvirkning av onde ånder vil utføre mirakler. De vil gjøre folk syke ved å kaste sin trolldom på dem, og vil deretter fjerne trolldommen, noe som får andre til å si at de som var syke har blitt mirakuløst helbredet. Dette har Satan gjort igjen og igjen … // … og i Selected Messages 2:53 (1904) sier hun: Fantastiske scener, som Satan vil være nært knyttet til, vil snart finne sted. Guds Ord erklærer at Satan vil utføre mirakler. Han vil gjøre folk syke, og så vil han plutselig fjerne sin sataniske makt fra dem. De vil da bli sett på som helbredet. Disse verkene med tilsynelatende helbredelse vil sette syvendedags adventister på prøve.

Uttrykket ‘ild fra himmelen’ trenger også å bli forklart. Det er mange fantasifulle forklaringer på dette uttrykket, og det mest iøynefallende er vel bruken av atombombene som avsluttet 2. verdenskrig. Det er tvilsomt om det er slik ild som vil falle fra himmelen, for den slags ild vil absolutt ikke dra falne kristne til Satan og hans håndlangere. Vi må nok gå til Bibelen å se om vi ikke finner ‘ild som falt fra himmelen, der, og finne ut hva slags ild det er snakk om i det tilfellet. Vi må gå til Apostlenes gjerninger og kapittel 2 hvor dette står i de fire første versene: Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale. Dette er den type ild som vil falle over den falne menigheten i endetiden. Det er en helt annen ånd enn den Hellige Ånd som står bak de manifestasjoner som vi ser i mange kirker og menigheter i vår tid.

Under og mirakler har Satan utført så lenge menneskene har vært til. I Egypt ble Moses og Aron sendt til Farao for å be ham om å la Israel få forlate fangenskapet i Egypt. Da de stod foran Farao nektet Farao å etterkomme Moses’ krav. Aron tar Moses’ stav, kaster den på gulvet og den blir til en slange. Men Faraos prester og trollmenn lot seg ikke forbløffe av dette, men gjorde sine tryllekunstner og kastet sine egne staver på gulvet så de ble til slanger. Dette finner vi i 2 Mosebok 7,9-12: Når Farao taler til dere og sier: Vis meg et av undrene deres, da skal du si til Aron: Ta staven din og kast den foran Faraos ansikt, så skal den bli til en slange. Så gikk Moses og Aron inn til Farao, og de gjorde dette, slik som Herren hadde befalt. Aron kastet staven sin foran Faraos ansikt og foran tjenerne hans, og den ble til en slange. Da kalte også Farao til seg vismennene og trollmennene. Så gjorde spåmennene i Egypt det samme med sine hemmelige kunster. For hver av dem kastet ned staven sin, og de ble til slanger. Men staven til Aron slukte stavene deres.

Ellen G. White sier i Selected Messages 2:52 (1907): Satan kan, gjennom en rekke bedrag, utføre undere som vil se ut til å være ekte mirakler. Det var dette han hadde til hensikt å bevise da israelittene skulle bli utfridd fra Egypt.

Satan vil utgi seg for å være Kristus

Når tiden er inne vil Satan utgi seg for å være Kristus. Dette vil bli det ultimate bedraget han kommer med, og med dette vil han forføre hele verden, også de som i dag ikke tror, vil tro at det er Jesus Kristus som har kommet tilbake. Dette bedraget vil være så stort at verden vil gå helt av hengslene, og strømme til den falske Kristus som vil utføre mirakler og store under foran menneskenes øyne. Dette vil bli tatt opp og vist på TV og på alle sosiale nettverk. På denne måten vil dette bedraget forføre neste alle mennesker.

Ellen G. White sier i Selected Messages 2:96 (1894) at «fienden forbereder seg på å lure hele verden med sin kraft til å utføre mirakler. Han vil stå fram som lysets engel og personifisere Jesus Kristus».

For at Satan skal kunne forberede verden på sitt siste store bedrag, bruker han den falne kirke hvor han lar falske mirakler skje. Jeg har allerede nevnt hva dette går ut på, men for å repetere så vil det utføres falske helbredelser, en falsk ånd vil falle fra himmelen og lignende manifestasjoner av guds kraft. Dette er ting som klør i øret, og Satan vet at det som klør i øret til menneskene, er det som lettest får innpass i deres liv og tro. Det ser ut til at mange mener den falske tungetalen (se Norsk; Endetiden begynner; Guds kirke i de siste dager) er et bevis på Guds Ånds nærvær, men denne formen for tungetale har sin opprinnelse hos hedenske stammereligioner som Voodoo, og brukes av sjamaner i mange stammereligioner verden over. Men den løgnaktige framstillingen av ‘å tale i tunger’ som den største av ‘Åndens gaver til menigheten’, som de karismatiske kirkene framstiller det som, er ikke bibelsk. Den falske tungetalen sammen med de miraklene som utføres i visse kirkesamfunn utgjør de forberedelsene som Satan bruker for å villede mennesker før han selv plutselig dukker opp som Kristus. Når disse forfalskningene får så godt feste i de falne kirkene hvordan vil det da ikke bli når Satan personifiserer seg som Kristus og gjør ekte mirakler? Det vil bli et hysteri uten like. Folk vil komme fra alle steder for å se ‘frelseren’ og for å høre hva han har å si og for å se mektige undergjerninger. Da vil han også forkynne et falskt evangelium og si at sabbaten er forandret og flyttet fra lørdag til søndag.

Nå er det ikke bare de falne kirkene som arbeider for Satans bedrag. Også de hemmelige organisasjonene går Satans ærend. Det finnes mange slike hemmelige organisasjoner eller samfunn, hvor frimurere er de mest kjente. Det meste slike organisasjoner og samfunn gjør, gjøres i det skjulte. Det er svært få utenfor som har innsikt i hva som skjer bar deres lukkede dører, og på toppen av det hele hevder de å være kristne.

Etter at jeg var blitt adventist, jobbet jeg sammen med en mann som var frimurer, med den nest høyeste grad noen hadde i Norge på den tiden. Siden jeg var kristen ville han verve meg, for de bruker jo Bibelen sa han til meg. Vi hadde en lengere samtale om dette. Jeg var ikke interessert i å bli frimurer, men sa at jeg måtte vite hva jeg gikk til om jeg ble medlem. Til det svarte han at det ville jeg få greie på etter hvert! Da jeg hevdet at frimurere var en hemmelig organisasjon, og et lukket samfunn, og at de ikke på noen måte kunne kalles kristne ble han svært irritert på meg. Før denne samtalen kunne vi snakke sammen som kollegaer gjør, men etterpå unngikk han meg. Jeg lurer på hvorfor.

Når vi ser hvordan den falne kirken, og verden for øvrig, har utviklet seg de siste 120 årene, fra tiden da tungetale kom på mote i de karismatiske kirkene og fram til våre dager, så ser vi en eksponentiell økning i alle typer bedrag som Satan står bak. En av grunnene til det er at Satan vil demme opp for den påvirkningen adventbevegelsen har, ved at de etter 1844 har funnet tilbake mange av de glemte sannhetene i Bibelen, sannheter som gikk glemt da den katolske kirke var enerådende. En annen grunn, og den største grunnen er at Satan vet han har liten tid igjen, og han bruker alle de midler han har til rådighet for å forføre, om mulig, hele verden. Heldigvis er det noen som står vakt på murene og holder Guds ord høyt i hevd. Det er om disse vekterne at Gud sier følgende: På dine murer, du Jerusalem, setter Jeg vektere, de skal aldri være stille, verken om dagen eller om natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! … // … Dra gjennom, dra gjennom portene! Rydd vei for folket! Bygg opp, bygg opp hovedveien! Rens bort steinene, reis banneret for folkene! Se, Herren lar det høres til jordens ende: Si til Sions datter: Se, din frelse kommer. Se, Hans lønn er med Ham, Hans verk er foran Hans åsyn. De skal kalle dem Det hellige folket, Herrens Forløste. Du skal kalles Den Ettertraktede, Staden som ikke er forlatt, Jesaja 62,6.10-12.

Ellen G. White sier i Vitnesbyrd for kirken 8:28 (1904). En kraft nedenfra arbeider for å få til de siste store scenene i dramaet – Satan kommer som Kristus, og arbeider med all urettferdighets bedrageri hos dem som binder seg sammen i hemmelige samfunn.

Når vi ser på de advarslene som Jesus gir oss i Matteus kapittel 24, er det med forundring jeg ser en verden som ikke tar til seg disse advarslene. Selv blant de som kaller seg kristne ser ut til å overse de advarslene som blir gitt. Den viktigste advarselen finner vi i vers 4: «… … Se til at ingen forfører dere!», noe som blir gjentatt i versene 5, 11 og 24.

Vers 5 For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange.

Vers 11 Mange profeter skal da stå fram og forføre mange.

Vers 24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.

Om ikke dette er nok, så finner vi disse advarslene også.

Vers 23 Hvis da noen sier til dere: Se, her er Kristus! eller: Der! så tro det ikke.

Vers 26 Så hvis de da sier til dere: Se, Han er i ørkenen! da gå ikke ut dit. Eller: Se, Han er i de innerste rommene! så tro det ikke.

Hvorfor disse siste advarslene? Vi skal ikke høre på rykter, for Jesu gjenkomst vil være av det spektakulære slaget. ALLE vil se Hans gjenkomst, og dette får ikke Satan lov til å imitere. Jesus sier selv om sin gjenkomst i vers 27: For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være.

For å understreke alvoret i det hele sier Jesus i vers 25: Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.

Vi han altså ingen grunn til å bli forført om vi gjør det vi bør gjøre. Vi må daglig studere Bibelen under bønn og med den Hellige Ånds hjelp. Da vil vi bli beskyttet mot alle de bedragene Satan kan komme opp med. Allikevel vil altså mesteparten av verdens befolkning tro på bedragene når Satan en dag, om ikke så lenge, vil manifestere seg og stå fram som Jesus Kristus.