Hvorfor det fjerde riket i Daniel 2, 7 og 8 ikke kan deles opp i to eller flere riker.

Beina var av jern, føttene dels av jern og dels av leire. Daniel 2,33

Alle er enige om at «beina av jern, føttene dels av jern og dels av leire» i kapittel 2 er et bilde på Romerriket. Her er det «føttene dels av jern og dels av leire» som indikerer en endring av dette riket. Det er jo ikke et nytt metall eller rike, for jernet er representert i føttene selv om jernet er blandet med leire. I kapittel 7 finner vi et dyr som er «fryktinngytende og forferdelig, umåtelig sterkt …» og det er også her enighet om at dette er et bilde på Romerriket. Her får vi vite at Romerriket skal endre seg, og dette forklares først med de ti horn som var der allerede da det fjerde dyret dukket opp, og hvor det lille hornet etter hvert dukker opp. Vi får også vite at dette dyret – Romerriket – på alle måter er forskjellig fra de andre tre rikene i disse profetiene.

Ser vi på Babylon, så endret ikke dette riket seg, det gjorde heller ikke Medo-Persia, i hvert fall ikke i noen vesentlig grad. Den endringen som skjedde her, om vi i det hele tatt kan kalle det en endring, var at den interne maktstrukturen endret seg slik at den mediske partneren var sterkest i rikets første periode mens den persiske partneren var sterkest mot slutten – kun en kosmetisk endring med andre ord. Medo-Persia var Medo-Persia uansett om den mediske partneren eller den persiske partneren var sterkest. Når vi kommer til Grekenland så ser vi en klar endring. Vi ser Grekenland først som et stort rike, som etter kort tid deles i de fire hellenistiske rikene til Kassandros, Lysimakhos, Selevkos og Ptolemaios. Men det greske riket blir regnet som et rike i profetien også etter delingen i fire riker. Felles for de tre første rikene, Babylon, Medo-Persia og Grekenland, var at de blandet statsmakt med religion. De var sekulære makter som hadde en offisiell religion.

Når vi kommer til det fjerde riket ser vi den største endringen. Det første som skjer med dette riket er at det deles i to, Øst- og Vest-Romerriket. Så faller Vest-Romerriket da det blir delt mellom de ti arianske stammene, og kommer det lille hornet fram. Verken det vest-romerske riket eller de ti arianske stammene er opphavet til det lille hornet. Dan 8,8-9 «8 Geitebukken ble meget stor. Men da han var blitt sterk, ble det store hornet brukket av. I stedet kom det opp fire veldige horn som vendte seg mot himmelens fire vinder. 9 Ut fra et av dem kom det et lite horn som vokste seg umåtelig stort mot sør, mot øst og mot Det herlige landet». Det fjerde dyret er i starten en sekulær makt som blandet statsmakt med religion. Etter den eksterne (fysiske) forandringen så følger det en indre forandring. Den sekulære makten, som blandet sin statsmakt med religion, blir en religiøs makt som blander sin religiøse makt med statsmakt.

I alle tre kapitlene så skal det fjerde dyret bestå til Jesu gjenkomst, som er forklart på flere måter. Daniel 2,34.44-45; 34 Mens du så på dette, ble en stein slått løs, men ikke av hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem i småbiter. 45 I disse kongenes dager skal himmelens Gud oppreise et rike som aldri i evighet skal bli ødelagt. Riket skal ikke overlates til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, men det skal selv bli stående til evig tid. 45 Du fikk jo se at steinen ble hogd ut fra fjellet, men ikke av hender, og at den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. På den måten har Den store Gud gjort kjent for kongen hva som skal skje heretter. Drømmen er sann, og tydningen av den er til å stole på.

Daniel 7,9.22; 9 Jeg så på dette helt til det ble satt troner fram, og Den gamle av dager satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på Hans hode var som ren ull. Hans trone var som flammene av ild, hjulene på den var brennende ild. 22 helt til Den gamle av dager kom. Det ble avsagt dom for Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.

Daniel 8,13-14.25; 13 Da hørte jeg en som var hellig, tale. En annen som var hellig, sa til ham som talte: Hvor lenge gjelder synet om det stadige offeret og den ødeleggende overtredelsen, der både helligdommen og hærskaren overgis til å trampes ned 14 Han sa til meg I to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen bli rettferdiggjort 25 Ved sin list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Han skal ødelegge mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg mot fyrstenes Fyrste. Men han skal bli knust uten hjelp av menneskehånd.

Når da det fjerde metallet, jern-riket i kapittel 2 består til Jesu gjenkomst, og når det lille hornet i kapittel 7 består til Jesu gjenkomst og når kongen med et hardt ansikt i kapittel 8 vil bestå til Jesu gjenkomst, må dette bety at Romerriket er ett rike, til tross for at det endrer karakter. Et annet vektig argument er den beskrivelsen overgangen mellom de forskjellige rikene er. Eller kanskje mangel på beskrivelse. Vi ser at gullriket ble erstattet med sølvriket, sølvriket ble erstattet med bronseriket og bronseriket ble erstattet med jernriket. Ingen av disse rikene eller metallene ble blandet opp med noe annet. Gullriket har altså sin periode, så opphører det å eksistere – punktum. Slik er det med sølvriket og slik er det også med bronseriket. Disse tre rikene opphører å eksistere fordi de blir erobret av et nytt rike. Jernriket derimot vil ikke bli erobret av et nytt rike. Det blir riktignok delt mellom de ti arianske stammene, men også Grekenland ble delt av fire av Aleksander den stores generaler! I motsetning til de andre metallene som opphørte å eksistere, så ble jernriket blandet opp med leire. Jernriket fortsetter altså å eksistere, og vil eksistere helt til Jesu gjenkomst, om enn i en oppblandet og mye farligere utgave.